Показване 1 - 20 от 82
#Заглавие
 
1Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
2Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
3Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
4График N1 за обследване и класификация на язовири
5Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
6Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
7Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
8Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
9Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
10Заповед пожароопасен сезон 2020
11Заповед пожароопасен сезон 2019
12 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
13Заповед Пожароопасен Сезон 2018
14Анкетен формуляр
15ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
16Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
17З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
18З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
19Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
20 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.