Показване 1 - 20 от 78
#Заглавие
 
1Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
2Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
3Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
4Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
5Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
6Заповед пожароопасен сезон 2020
7Заповед пожароопасен сезон 2019
8 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
9Заповед Пожароопасен Сезон 2018
10Анкетен формуляр
11ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
12Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
13З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
14З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
15Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
16 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
17П О К А Н А
18Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
19Заповед № РД-13-91
20ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.