Показване 1 - 20 от 88
#Заглавие
 
1Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
2Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
3Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
4Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
5Заповед за забрана обработката на пасища
6Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
7Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
8Заповед пожароопасен сезон 2021
9Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
10Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
11Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
12Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2020/2021
13Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
14Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
15Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
16Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
17Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
18Заповед пожароопасен сезон 2020
19Заповед пожароопасен сезон 2019
20Заповед Пожароопасен Сезон 2018