Показване 1 - 20 от 86
#Заглавие
 
1Заповед за забрана обработката на пасища
2Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
3Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
4Заповед пожароопасен сезон 2021
5Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
6Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
7Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
8Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност
9Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
10Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
11Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
12Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
13Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
14Заповед пожароопасен сезон 2020
15Заповед пожароопасен сезон 2019
16 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
17Заповед Пожароопасен Сезон 2018
18Анкетен формуляр
19ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
20Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.