Показване 1 - 20 от 94
#Заглавие
 
1Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
2Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
3Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
4Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
5Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
6Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
7Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
8Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
9Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
10Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
11Заповед за забрана обработката на пасища
12Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
13Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
14Заповед пожароопасен сезон 2021
15Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
16Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
17Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"
18Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2020/2021
19Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
20Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград