Показване 1 - 20 от 74
#Заглавие
 
1Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
2Заповед пожароопасен сезон 2020
3Заповед пожароопасен сезон 2019
4 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
5Заповед Пожароопасен Сезон 2018
6Анкетен формуляр
7ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
8Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
9З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
10З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
11Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
12 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
13П О К А Н А
14Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
15Заповед № РД-13-91
16ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
17ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
18ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
19Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
20З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.