Работно време


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

гр.Хасково, пл.”Свобода” № 5
тел. 038/608011, факс: 038/608050
е-mail: oblast@hs.government.bg
интернет страница http://www.hs.government.bg


Работно време на администрацията

От 01.04.2012г. работно време на работещите в Областна администрация Хасково е с променливи граници от 7,30 до 18,30 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 часа,  с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа.

Работното време на служителите в Звеното за административно обслужване

От 9,00 до 17,30 часа.

*В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 2 часа след обявеното работно време.