Showing 1 - 20 of 107
#Title
 
1График за проверка на язовирите на територията на общ.Маджарово
2График за проверка на язовирите на територията на общ.Симеоновград
3Графика за проверка на язовирите на територията на общ.Ивайловград
4Областен план за превенция на престъпността през 2023 г. на територията на област Хасково
5Графика за проверка на язовирите на територията на общ. Любимец
6Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността - административна услуга № 1979
7Решение относно започналото административно производство за "Програма за планово почистване на речните участъци на територията на област Хасково"
8Определяне на пожароопасният сезон в горките територии на Област Хасково
9ГРАФИК № 4 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Хасково в периода от 20.03.2023г. до 20.04.2023г.
10График 3 за проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовири и съоръженията към тях
11Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
12Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“
13Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта
14Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
15Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
16Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
17Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
18Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
19Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
20Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год