Showing 1 - 20 of 97
#Title
 
1Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
2Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“
3Областната комисия, отговорна за разработването на Областна аптечна карта
4Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
5Частично бедствено положение на територията на област Хасково за общините Свиленград и Тополовград
6Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за Народни представители на 02.10.2022г
7Обяваване на бедствено положение в общините Любимец, Свиленград и Харманли
8Областният управител на област Хасково насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции
9Заповед за забрана обработката на пасища, в сила от 21.07 до 15.09.2022 г.
10Заповед за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари с № ОМП-02-1/31.03.2022 год
11Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022
12Заповед № ДС-06-42/17.09.2021г. за определяне СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП “НКЖИ”, актуван с АЧДС № 7252/27.04.2018г.
13Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
14Заповед за забрана обработката на пасища
15Заповед РД-13-37 от 02.06.2021г.
16Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
17Заповед пожароопасен сезон 2021
18Заповед за определяне състава на областен съвет за тристранно сътрудничество ОКД-02-С-06-1
19Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково
20Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме повече"