Показване 41 - 60 от 85
#Заглавие
 
41Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
42Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
43 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
44Интегрирана информационна система на държавната администрация
45З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
46З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
47Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
48Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
49 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
50Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
51Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
52Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
53Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
54ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
55ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
56П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
57Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
58Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
59На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
60Заповед РД-13-85/02.06.2014г.