Показване 41 - 60 от 79
#Заглавие
 
41Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
42Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
43 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
44Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
45Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
46Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
47Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
48ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
49ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
50П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
51Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
52Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
53На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
54Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
55Заповед №ДС-06-24
56ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
57З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
58Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
59Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
60СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс