Показване 41 - 60 от 78
#Заглавие
 
41Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
42 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
43Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
44Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево
45Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове
46Заповед №ОКД-02-К-03-2/25.11.2014г.
47ЗАПОВЕД ОКД-02-Щ-02-3/06.09.2014г.
48ЗАПОВЕД №АК-04-1/17.06.2014 год.
49П О К А Н А Съгласно разпоредбите на чл. 60 ал.1 от Изборния кодекс (ИК)
50Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
51Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
52На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
53Заповед РД-13-85/02.06.2014г.
54Заповед №ДС-06-24
55ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
56З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
57Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
58Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
59СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
60ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.