Областен управител


Назначава Красимир Делчев Ангелов Областен управител на Област Хасково  с РЕШЕНИЕ на Мин.съвет №267 от 05 април 2023 год.

 

 

 


Контакти:

 Телефон:

Телефон: +359 38 608 011

факс: +359 38 608 050

  E-mail:

  e-mail: oblast@hs.government.bg