Показване 1 - 20 от 79
#Заглавие
 
1График N1 за обследване и класификация на язовири
2Областният управител удължи срока на бедственото положение в общините Харманли, Хасково, Димитровград, Тополовград и Свиленград
3Заповед № ОМП-02-8/09.08.2020г. за обявяване на бедствено положение в община Свиленград
4Заповед за обявяване на бедствено положение в общините Тополовград, Харманли, Хасково и Димитровград от 07.08.20г.
5Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
6Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
7Заповед пожароопасен сезон 2020
8Заповед пожароопасен сезон 2019
9 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
10Заповед Пожароопасен Сезон 2018
11Анкетен формуляр
12ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
13Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
14З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
15З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
16Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
17 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
18П О К А Н А
19Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
20Заповед № РД-13-91