Показване 1 - 20 от 78
#Заглавие
 
1КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
2Списък допуснати главен експерт АПОФУС
3Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
4Обява за конкурс - Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково.
5Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
6СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
7СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
8Съобщение - Конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“
9Обява Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
10Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
11Списък допуснати главен експерт АПОФУС
12Класиране директор АПОФУС
13Конкурс за главен експерт в дирекция АПОФУС
14Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция АПОФУС
15Класиране в конкурса за длъжността Младши Експерт
16Списък на кандидатите които Са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
17Списък на кандидатите които Не са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
18За длъжността - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково
19Списък на кандидатите, които не са допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС
20Списък на кандидатите допуснати до конкурс - "Младши експерт" в дирекция АКРРДС