Показване 61 - 78 от 78
#Заглавие
 
61Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
62Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
63ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
64СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
65ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
66СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
67На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
68Да изчистим България 2013
69Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
70Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
71"Спорт за децата в свободното време"
72Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
73Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
74Заповед ОЕСУТРП
75Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
76СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
77Заповед РД-11-005
78На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/