Показване 61 - 79 от 79
#Заглавие
 
61ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
62Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
63Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
64ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
65СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
66ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
67СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
68На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
69Да изчистим България 2013
70Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
71Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
72"Спорт за децата в свободното време"
73Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
74Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ
75Заповед ОЕСУТРП
76Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
77СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ АПК
78Заповед РД-11-005
79На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/