Показване 61 - 80 от 85
#Заглавие
 
61Заповед №ДС-06-24
62ЗАПОВЕД №ОМП-02-4/23.05.2014г.
63З А П О В Е Д № РД-13-68/14.04.2014г.
64Магистърска програма „Младежки дейности и спорт”
65Заповед ДС-07-1/20.03.2014г.
66СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
67ЗАПОВЕД № ОКД-02-К-03-3/11.10.2013 г.
68Заповед №ОКД-02-К-03-2/19.09.2013г.
69Заповед във връзка с възникнало заболяване от шарка в Р Гърция
70ЗАПОВЕД №РД-13-99/26.06.2013г.
71СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
72ЗАПОВЕД № ОМП-02-3/15.05.2013г.
73СЪОБЩЕНИЕ по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
74На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административeн акт по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
75Да изчистим България 2013
76Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК
77Заповед №ОМП-02-15/03.07.2012г.
78"Спорт за децата в свободното време"
79Заповед на осн.чл.150 ЗУТ
80Заповед на основание чл.124 ал.7 от ЗУТ