Показване 1 - 11 от 11
#Заглавие
 
1Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
2Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
3Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
4Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
5Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
6Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
8Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
11Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград