Показване 1 - 15 от 15
#Заглавие
 
1Заповед спечелил търга им.268 Хасково № ДС-06-73/09.09.2020 г. На основание чл. 59, ал. 6, във връзка с чл. 55-56 от Правилника за прилагане за закона за държавна собственост, чл. 43, ал. 4
2Заповед №ДС-06-46/12.04.2016г. На основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС, Решение №РТ-52/18.12.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и утвърден па реда на чл.59, ал.5 от ППЗДС Протокол от 15.02.2016г.
3Заповед №ДС-06-22\16.04.2014г. На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13, ал.1-4 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС
4Заповед №ДС-06-6/18.02.2014г. за определяне на купувача за продажба на имот в управление на НКЖИ, актуван с АДС №6408/2012г.
5На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
6Заповед №РД-13-169/31.10.2012г
7Провеждане на търг
8Обявление за спечелен търг
9Заповед за прекратяване на търг
10Заповед за провеждане на търг
11Решение на Министъра на Отбраната
12Търг за продажба на лек автомобил
13Обявление МО
14ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД
15Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010