Телефонен указател


Адрес:
гр. Хасково, п.к. 6300
пл. "Свобода" № 5
Областна администрация Хасково
e-mail: oblast@hs.government.bg


 

 

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
1/22 Гинка Райчева Областен управител 608011
1/19 Митко Петров

Заместник областен управител

608059
       

 

Дирекция АПОФУС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/49 Марина Ташева Директор 608040
2/50 Янка Гъбова Главен счетоводител 608041
2/44 Недялка Цветкова Главен експерт 608017
2/46 Гроздана Христова Главен юрисконсулт 608044
2/45 Мария Виденова Главен юрисконсулт 608043
2/50 Севдие Юмер Счетоводител 608041
2/43 Делчо Кунчев Главен Експерт

608048

П/1 Снежана Митева Главен специалист 608042

 

Дирекция АКРРДС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/54 Валентина Дамянова Директор дирекция 608016
2/55 Мая Бахчеванова Главен експерт 608029
2/47 Желязко Колев Главен експерт 608027
2/53 Антон Вълчев Главен експерт 608021
2/54   Главен юрисконсулт  
1/17 Стефан Николов Младши експерт 608022
2/47 Димка Иванова Старши експерт 608025
1/17      
1/18 Теодора Грозева Главен експерт 608058
1/20 Анжелина Янева Младши експерт 608026
2/43 Живко Димитров Младши експерт 608013
2/51 Елина Башева Младши експерт 608030
П/1   Специалист  608042

 

П/3   Информация 608045
П/4 Красимира Пончева Главен Специалист - Домакин 608052
4/126   Оперативни дежурни 608060