Телефонен указател


Адрес:
гр. Хасково, п.к. 6300
пл. "Свобода" № 5
Областна администрация Хасково
e-mail: oblast@hs.government.bg


 

 

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
1/22 Катя Панева Областен управител 608011
1/19 Виолета Желева Зам. областен управител 608059
1/21 Мартин Узунов Зам. областен управител 608015
1/20 Анжелина Янева Експерт връзки с обществеността 608026

 

Дирекция АПОФУС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/49   Директор 608040
2/50 Янка Гъбова Главен счетоводител 608041
2/44 Недялка Цветкова Главен експерт 608017
2/43 Златка Добрева Старши експерт 608048
2/46 Гроздана Христова Главен юрисконсулт 608044
2/45 Мария Виденова Старши юрисконсулт 608043
2/50 Севдие Юмер Счетоводител 608041
П/1 Снежана Митева Главен специалист 608042

 

Дирекция АКРРДС

Ет/стая

Име, Фамилия Длъжност Телефон
2/48 Катя Крушкова Директор дирекция 608012
2/55 Мая Бахчеванова Главен експерт 608029
2/47 Желязко Колев Главен експерт 608027
2/47 Антон Вълчев Главен експерт 608027
2/52 Димка Иванова Главен експерт 608058
2/54 Валентина Дамянова Главен юрисконсулт 608016
2/47 Кремена Коджаиванова Главен експерт 608025
2/43 Биляна Запрянова Специалист 608013
2/53 Янка Гърова - Чакалова Старши експерт 608022
2/52 Теодора Грозева Старши експерт 608058
2/51 Десислава Тодорова Младши експерт 608030
П/1 Костадин Паскалев Специалист  608042

 

П/3   Информация 608045
П/4 Красимира Пончева Главен Специалист - Домакин 608052
4/126   Оперативни дежурни 608060