Телефонен указател


Адрес:
гр. Хасково, п.к. 6300
пл. "Свобода" № 5
Областна администрация Хасково
e-mail: oblast@hs.government.bg


Ет/стая

Име, Фамилия

Длъжност

Телефон

1/22

Гинка Райчева

Областен управител

608011

1/19

Митко Петров

Зам. областен управител

608059

1/20

Анастасия Симеонова

Експерт връзки с обществеността

608026

 

Дирекция АПОФУС

Ет/стая

Име, Фамилия

Длъжност

Телефон

2/49

Марина Ташева

Директор

608040

2/50

Янка Гъбова

Главен счетоводител

608041

2/44

Недялка Цветкова

Главен експерт

608017

2/46

Гроздана Христова

Главен юрисконсулт

608044

2/45

Мария Виденова

Главен юрисконсулт

608043

2/50

Севдие Юмер

Счетоводител

608041

П/1

Жулиена Господинова

 Специалист

608042

2/43

Делчо Кунчев

608048

 

Дирекция АКРРДС

Ет/стая

Име, Фамилия

Длъжност

Телефон

2/48

 Валентина Дамянова

Директор дирекция

608016

2/55

Мая Бахчеванова

Главен експерт

608029

1/17

Желязко Колев

Главен експерт

608024

2/47

Николай Ников

Главен експерт

608027

2/53

Антон Вълчев

Главен експерт

608021

1/17

Димка Иванова

Старши експерт

608024

2/52

Анжелина Янева

Младши експерт

608072

2/43

Живко Димитров

Младши експерт

608013

2/47

Стефан Николов

Младши експерт

608025

2/51

Доротея Колева

Старши експерт

608030

1/17

Теодора Грозева

Главен експерт

608024

2/51

 Снежана Митева

Главен специалист

608030

2/51

Елина Башева

Старши експерт

608030

П/1

Радослава Асенова

Специалист 

608042

П/3

 

Информация

608045

П/4

Красимира Пончева

Главен Специалист - Домакин

608052

4/126

 

Оперативни дежурни

608060