Показване 1 - 20 от 21
#Заглавие
 
1ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
2ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
3Доклад за дейността на Областна администрация на област Хасково за 2023г.
4Отчет за изпълнение на целите през 2023г. и цели за 2024г.
5Изпълнение на задълженията по чл.12, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност
6Изпълнение на задълженията по чл.23 от Закона за енергийна ефективност
7Цели на Областна Администрация Хасково за 2023г.
8Отчет за изпълнение на целите през 2021, цели 2022
9Отчет на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за периода май 2021 - декември 2021
10Отчет за изпълнение на целите през 2020, цели 2021
11Отчет за изпълнение на целите през 2019, цели 2020
12Отчет за изпълнение на целите през 2018, цели 2019
13Отчет за изпълнение на целите през 2017, цели 2018
14Отчет за изпълнение на целите през 2016, цели 2017
15Отчет за изпълнение на целите през 2015, цели 2016
16Отчет за изпълнение на целите през 2014, цели 2015
17Отчет за изпълнение на целите през 2013, цели 2014
18Отчет за изпълнение на целите през 2012, цели 2013
19Отчет за изпълнение на целите през 2011, цели 2012
20Отчет за изпълнение на целите през 2010, цели 2011