Изпълнение на задълженията по чл.23 от Закона за енергийна ефективност