Цели на Областна Администрация Хасково за 2023г.


Цели на Областна Администрация Хасково за 2023г.

Документи
 
imgA98.pdf
img7610.pdf