Доклад за дейността на Областна администрация на област Хасково за 2023г.


Доклад за дейността на Областна администрация на област Хасково за 2023г.