Изпълнение на задълженията по чл.12, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност