Асоциация по ВиК Хасково


Контакти:

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Хасково 6300 гр. Хасково пл. "Свобода" 5

тел:038/608023

e-mail: avik_hs@abv.bg

Приемни дни:

Областен управител на област Хасково и председател на АВиК:

Приемни дни на областния управител-първи вторник на месеца от 10 до 12 ч. и трети вторник от 14 до 16 ч.

Записването става един ден предварително на тел. 038/608011 AВиК Хасково

08.05.2024

Документ Дата и час на публикуване

Покана до членовете на АВиК Хасково за заседание на ОС на АВиК на 07.06.2024г. и предложения към нея

23.04.2024

Документ Дата и час на публикуване

ГФО АВиК Хасков 2023г.

17.04.2024

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №32 от заседание на ОС на АВиК Хасково

10.04.2024

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №31 от заседание на ОС на АВиК Хасково

22.03.2024

Документ Дата и час на публикуване

Покана ОС 10.04.2024 г. с приложения

22.03.2024 08:35

23.10.2023

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №30 от заседание на ОС на АВиК Хасково

23.10.2023 16:05

14.09.2023

Документ Дата и час на публикуване

Покана до членове на АВиК за Общо събрание 10.10.2023 г.

Годишен отчет за дейността за 2022 г.

Изпълнение на бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2023 г.

14.09.2023 10:05

07.06.2023

Документ Дата и час на публикуване

ГФО 2022

07.06.2023 12:47

21.04.2023

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №29 от заседание на ОС на АВиК Хасково

21.04.2023 10:54

7.03.2023

Документ Дата и час на публикуване

Покана за провеждане на извънредно заседание на ОС на АВиК Хасково, насрочено за 12.04.2023 г.

07.03.2023 10:36

Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково за 2023 г.

07.03.2023 10:36

25.11.2022

Документ Дата и час на публикуване

Съобщение конкурсна процедура за длъжността „Специалист“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

25.11.2022 16:42

10.11.2022

Документ Дата и час на публикуване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Специалист“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

10.11.2022 16:08

7.10.2022

Документ Дата и час на публикуване

Обява за конкурс за длъжността „Специалист“ в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково

7.10.2022 12:48

Заявление за участие в конкурса

7.10.2022 12:48

Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

7.10.2022 12:48

29.09.2022

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №28 от заседание на ОС на АВиК Хасково

29.09.2022 09:10

29.08.2022

Документ Дата и час на публикуване

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г. - текстова част

28.08.2022 17:23

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г. - таблична част

28.08.2022 17:23

Покана до членове за ОС на АВиК

29.08.2022 17:23

28.06.2022

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №27 от заседание на ОС на АВиК Хасково

28.06.2022 14:21

ГФО за 2021 г. на АВиК Хасково

28.06.2022 14:21

23.05.2022

Документ Дата и час на публикуване

Покана за извънредно заседание на ОС на АВиК Хасково на 16.06.2022 г.

23.05.2022 9:08

Подробна инвестиционна програма на ВиК за 2022 г.

23.05.2022 9:08

12.05.2022

Документ Дата и час на публикуване

Писмо за отлагане на редовно заседание на ОС на АВиК Хасково

12.05.2022 17:08

Протокол №26 от заседание на ОС на АВиК Хасково

14.06.2022 11:05

04.04.2022

Документ Дата и час на публикуване

Покана за редовно заседание на ОС на АВиК Хасково, насрочено за 10.05.2022 г. и материали по точките от дневния ред

04.04.2022 16:28

24.03.2022

Документ Дата и час на публикуване

Протокол №25 от заседание на ОС на АВиК Хасково

24.03.2022 17:10

18.02.2022

Документ Дата и час на публикуване

Покана до членове на АВиК Хасково за заседание на ОС, насрочено за 16.03.2022 г.

18.02.2022 11:20

Проект на Допълнително споразумение №4

18.02.2022 11:20

Приложение 1 към Допълнително споразумение №4

18.02.2022 11:20

17.08.2021

Документ Дата и час на публикуване
Протокол 24 от заседание на ОС на АВиК Хасково с приложения 17.08.2021 10:42

15.07.2021

Документ Дата и час на публикуване
Покана до членовете на АВиК-Хасково за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 03.08.2021г. 16.07.2021 09:45
Бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026г.-текстова и публична част 16.07.2021 9:50
Проект на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково и обяснителна записка 16.07.2021 10:11

12.04.2021

Документ Дата и час на публикуване
Писмо до членовете на АВиК-Хасково за включване на допълнителна точка в дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, насрочено за 11.05.2021 г. 12.04.2021 9:25
Проект на допълнително споразумение №3 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 14.04.2016 г. 12.04.2021 10:05
Протокол  23 11.05.2021 г. 11.05.2021 11:11

06.04.2021

Документ Дата и час на публикуване
Подробна инвестиционна програма 2021г. 06.04.2021 10:15
Покана членове АВиК за ОС 11.05.2021 г. 06.04.2021 11:02

17.03.2021

Документ Дата и час на публикуване
Протокол №22 09.03.2021 г 17.03.2021 09:40

27.01.2020

Документ Дата и час на публикуване
Годишен отчет за дейността 2020 28.01.2021 14:20
ГФО 2020 г. с приложения 28.01.2021 14:25
Бюджет 2021 г. 28.01.2021 14:26
Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г. 28.01.2021 14:28
Писмо мосв мррб 28.01.2021 14:30
Покана до членовете на АВиК 28.01.2021 14:35
Корекция на техническа грешка за резервна дата 28.01.2021 14:40

09.09.2020

Документ Дата и час на публикуване
Протокол 03.09.2020 11.09.2020 15:18
Допълнително спорзумение №2 11.09.2020 15:20

17.07.2020

Документ Дата и час на публикуване
Покана до членовете на АВиК 17.07.2020 10:30
проект допълнително споразумение 2 17.07.2020 10:40

30.06.2020

Документ Дата и час на публикуване
Протокол 20 от 30.06.2020 7.7.2020 14:32

26.05.2020

Документ Дата и час на публикуване
Бизнес план Водоснабдяване и канализация ЕООДХасково
ТЕКСТОВА ЧАСТ
26.05.2020 11:20
Бизнес план Водоснабдяване и канализация ЕООД Хасково BP_model_2017-2021 26.05.2020 11:25
Покана до членовете на АВиК за ОС 30.06.2020 26.05.2020 11:27

5.03.2020

Документ Дата и час на публикуване
Протокол 19/05.03.2020г. 05.03.2020г

17.2.2020

Документ Дата и час на публикуване
ОПП 2019 17.02.2020

27.01.2020

Документ Дата и час на публикуване
Бюджет АВиК 2020 г 27.01.2020 15:08
Годишен отчет за дейността на АВиК 2019 27.01.2020 15:26
ГФО - Баланс 2019 АВиК 27.01.2020 15:27
ГФО - ОПП 2019 27.01.2020 15:28
ГФО - ОПР 2019 27.01.2020 15:29
ГФО - ОСК 2019 27.01.2020 15:30
Обяснителна записка към Бюджет  2020 27.01.2020 15:31
Обяснителна записка към отчет за изпълнение бюджет 2019 г. 27.01.2020 15:32
Отчет за  изпълнение Бюджет за 2019 г. 27.01.2020 15:33
Покана до членовете на АВиК 27.01.2020 15:34
Приложение 1 ГФО 2019 27.01.2020 15:35
Приложение 2 ГФО 2019 27.01.2020 15:36
Разпределение вноски за 2020 г. 27.01.2020 15:37

01.03.2019

Документ Дата и час на публикуване
Протокол №18 от заседание, проведено на 01.03.2019 10.03.2019 13:05

22.01.2019

 1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
 2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
 3. Годишен финансов отчет за 2018г.;
 4. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
 5. Бюджет 2019, разпределение вноски, записка;

13.11.2018

Документ Дата и час на публикуване
Протокол №17 от заседание, проведено на 02.11.2018 15.11.2018 13:23

03.10.2018

 1. Покана до членовете на АВиК Хасково
 2. Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 14.04.2016 г между страните: Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково и оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково
 3. Списък с активите за включване в Приложение 1
 4. Подробна инвестиционна програма за 2018 година на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково

04.03.2018

Протокол №16/01.03.2018 г. от редовното заседание на общото събрание на АВиК Хасково, проведено на 01.03.2018г.

05.02.2018г.

 1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
 2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
 3. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
 4. Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г.;
 5. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 г.;
 6. Актуално разпределение на вноските по общини съгласно бюджет 2017;

06.10.2017г.

Протокол №15/02.10.2017г.22.08.2017г.

 1. Коригиран проект за бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково за 2018 г.
 2. Обяснителна записка към коригиран проект за бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и Канализация „ ЕООД – Хасково за 2018 г.

04.08.2017г.

Писмо до членове АВиК за промяна на дата на заседание на АВиК Хасково от 04.09.2017 г. за 02.10.2017 г. Писмо до МРРБ и МОСВ за промяна на дата на заседание на АВиК Хасково от 04.09.2017 г. за 02.10.2017 г.

03.08.2017г.

Насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково.

 1. Проект за бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2018 г.
 2. Обяснителна записка към проекта за бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2018 г.
 3. Актуално разпределение на вноските на държавата и по общини по проектобюджет за 2018 г.
 4. „План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково“

01.02.2017г.

 1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
 2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
 3. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
 4. Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2016 г. и пояснителни сведения към него;
 5. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. и пояснителни сведения към него;
 6. Актуално разпределение на вноските по общини съгласно бюджет 2017;

  ПРОТОКОЛ № 14 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО 16.11.2016г. Протокол №13/11.11.2016г. от извънредно заседание на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас

13.10.2016г.

Във връзка с насроченото за  09.11.2016 г. извънредно общо събрание на АВиК – Хасково:

Покана до общините

Писмо до МРРБ и МОСВ

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Хасково през регулаторния период 2017-2021 год.

Допълнителна информация  /текстова част на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Хасково/

Актуализация на размера на общинските вноски в бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2016 г.

22.07.2016

Протокол №12/21.07.2016г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас,

23.06.2016г.

Протокол №11/14.06.2016г.

Списък на присъстващите с право на глас

27.04.2016г.

Протокол  № 10/ 14.04.2016 г.

Отчет за дейността на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково” за 2015г

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО
ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО

Бизнес план 2014-2016 с корекция 03.12.2015

Окончателни протоколи с приложения

Окончателни списъци

Приложение 12

списъци 2013

Финансов модел

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

21.03.2016г.

Материали свързани с дневния ред на общото събрание на АВиК Хасково, което ще се проведе на 14.04.2016г.

08.01.2016г.

Протокол №9/22.12.2015г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас, Становище-приложение №1 към Решение №8 от 02.12.2015г. от заседание на Общински съвет Свиленград

Протокол №8/21.07.2015г.

Списък на присъстващите с право на глас

1. Протокол №7/14.05.2015г.

2. Списък на присъстващите с право на глас

3. Бюджет за 2015.

4. Разрешение за ползване № СТ-05-1867/15.12.2014г. на ДНСК София

5. Разрешение за ползване № СТ-05-1036/03.07.2014г. на ДНСК София

6. Разрешение за ползване № СТ-05-523/20.04.2015г. на ДНСК София

 24.11.2015г.

Покана за извънредно общо събрание на " Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково" на 22.12.2015г.

Бизнес план 2014 - 2016