2013

НомерЗаглавие
63 / 29.11.2013Публична покана за избор на изпълнител по доставка, предмет на доставката – „Периодични доставки на дизелово гориво за отопление /маркиран – червен/ за сградата на Областна администрация – Хасково през отоплителен сезон 2013-2014 год.
64 / 26.11.2013Публична покана за участие в избор на изпълнител по реда на Глава осма”а” от ЗОП за “Доставка на дизелово гориво и бензин за автомобили собственост на Областна администрация – Хасково и 2 броя дизелови агрегати на ГКПП “Капитан Андреево”, Област Хасково
65 / 13.01.2014Обществена поръчка с обект „услуга”, с предмет „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода, област Хасково за срок от 2 години”.
66 / 02.07.2013Публична покана:„Предоставяне на услуга по хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода”, област Хасково”
67 / 18.06.2013Публична покана:„Предоставяне на услуга по хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода”, област Хасково”- Прекратена
68 / 24.04.2013Обявление за отваряне на ценови оферти
69 / 08.03.2013ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП - ОБЕКТ 29