ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП - ОБЕКТ 29

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП - ОБЕКТ 29

08.03.2013г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 1"АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 2 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 3 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 4 ДОКУМЕНТИ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 5 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 6 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 7 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 8 "КОНСТРУКЦИИ", ЧАСТ 9, ЧАСТ 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ -ЧАСТ 12, ЧАСТ 11

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Чертеж Фасади -монтажни планове към разяснение от 27.03.2013

Разяснение от 27.03.2013г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗОП - 03.04.2013г.

Обявление за отваряне на ценови оферти-24.04.2013г.