Showing 1 - 14 of 14
#Title
 
1Заповед №ДС-06-46/12.04.2016г. На основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС, Решение №РТ-52/18.12.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и утвърден па реда на чл.59, ал.5 от ППЗДС Протокол от 15.02.2016г.
2Заповед №ДС-06-22\16.04.2014г. На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13, ал.1-4 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС
3Заповед №ДС-06-6/18.02.2014г. за определяне на купувача за продажба на имот в управление на НКЖИ, актуван с АДС №6408/2012г.
4На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
5Заповед №РД-13-169/31.10.2012г
6Провеждане на търг
7Обявление за спечелен търг
8Заповед за прекратяване на търг
9Заповед за провеждане на търг
10Решение на Министъра на Отбраната
11Търг за продажба на лек автомобил
12Обявление МО
13ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД
14Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010