Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево

Обект на обществената поръчка е „строителство”, с предмет „Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево”, в близост с границата с Турция.

ДокументДата
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка15.12.2015 13:14
Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки11.12.2015 10:14
Информация за възстановени гаранции03.12.2015 13:14
Решение за класиране на участниците28.10.2015 16:12
Протокол №328.10.2015 13:17
Протокол №2 28.10.2015 13:15
Приложение №3 на Комисията за провеждане на процедурата25.09.2015 15:20
Приложение №225.09.2015 15:18
Приложение №125.09.2015 15:17
Протокол №125.09.2015 15:15
Съобщение за отваряне на ценови оферти21.09.2015 10:15
Разяснения04.09.2015 13:15
КСС19.08.2015 13:35
Фасади и покрив19.08.2015 13:33
Количествени сметки към инвестиционния проект- част 319.08.2015 13:32
Количествени сметки към инвестиционния проект- част 219.08.2015 13:31
Количествени сметки към инвестиционния проект- част 119.08.2015 13:30
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ -ЧАСТ 1119.08.2015 13:24
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 1019.08.2015 13:23
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 919.08.2015 13:22