Областен съвет по условия на труд


Председател:

Стефка Здравкова              - Областен управител на област Хасково

 

Заместник председател:

Венелин Парапанов          - Гл. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Секретар:

Димка Иванова                  - Ст. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Членове:

Стефан Димитров              - Регионален председател на КРИБ - Хасково

Янчо Янев                          - Председател на УС на ХТПП

Славейко Пънкин              - Зам. председател на РСК - Хасково

Здравко Милев                   - Представител на АИКБ - Хасково

Веселин Тодоров               - Председател на РС на КНСБ - Хасково

Марио Бисеров                  - Председател на СРС „Подкрепа” - Хасково

Желязко Колев                   - Гл. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Зина Тенекеджиева           - Ст. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Теодора Грозева                 - Мл. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

 

Консултанти:

Кирчо Кирев                      - Директор на Дирекция ”Инспекция по труда” Хасково

Огнян Добриков                - Директор на ТП на НОИ Хасково

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/28.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/28.04.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

Протокол №1/28.04.2015г. от Заседание на Областния съвет по условия на труд

 

Протокол № 1/28.04.2014г. от заседанието на Областния съвет по условия на труд

ПРОТОКОЛ № 1/26.04.2013 г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/27.04.2018 г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО