Областен съвет по условия на труд


Председател:

Катя Панева - Областен управител на област Хасково

Заместник председател:

Катя Крушкова - Директор на дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Секретар:

Стефан Николов - Мл. експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация Хасково

Членове:

Стефан Димитров - Регионален председател на КРИБ - Хасково

Янчо Янев - Председател на УС на ХТПП

Славейко Пънкин - Зам. председател на РСК - Хасково

Ангел Ганев - Представител на АИКБ - Хасково

Веселин Тодоров - Областен координатор на РС на КНСБ - Хасково

Марио Бисеров - Председател на СРС „Подкрепа” - Хасково

Желязко Колев - Гл. експерт в дир. "АКРРДС" в Областна администрация Хасково

Димка Иванова - Гл. експерт в дир. "АКРРДС" в Областна администрация Хасково

Доротея Колева - Ст. експерт в дир. "АКРРДС" в Областна администрация Хасково

Консултанти:

Кирчо Кирев - Директор на Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Огнян Добриков - Директор на ТП на НОИ Хасково

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/28.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/28.04.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

Протокол №1/28.04.2015г. от Заседание на Областния съвет по условия на труд

 

Протокол № 1/28.04.2014г. от заседанието на Областния съвет по условия на труд

ПРОТОКОЛ № 1/26.04.2013 г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/27.04.2018 г.ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОБЛАСТ ХАСКОВО