Областният съвет по условия на труд ще отбележи 28 април - Световен ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на паметта на загиналите при трудови злополуки.

Публикувано на 26.04.2014 10:51


Областният съвет по условия на труд ще проведе заседание на 28 април, 2014 г. /понеделник/, от 10.30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Ще бъде представен отчет на Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково за дейността й през 2013 г. и ще бъде отбелязан 28 април – Световен ден за безопасност на труда и международен ден, посветен на паметта на загиналите при трудови злополуки.
След заседанието ще бъдат поднесени цветя на паметната плоча на загиналите при трудови злополуки, която е поставена на сградата на НАП.

Повече...

Министрите Петър Чобанов и Драгомир Стойнев и ръководството на БРР ще се срещнат с представители на бизнеса в областта

Публикувано на 25.04.2014 08:52


Министърът на финансите Петър Чобанов, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и ръководството на Българска банка за развитие (ББР) ще се срещнат с мениджъри и предприемачи от областта. Срещата ще бъде водена от областния управител Кадир Исов и ще се състои на 28 април, понеделник, от 16:00 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Събитието е деветото от поредицата информационни срещи в цялата страна. Кампанията има за цел местните фирми да се запознаят с новите възможности за финансиране от ББР, както и с целия набор от инструменти, които осигуряват гъвкаво и нисколихвено кредитиране за малките и средни предприятия. Представителите на бизнеса имат възможност да зададат своите въпроси към представителите на правителството и експертите на банката.  


Повече...

ИАНСМП организира информационни срещи в страната по проект за насърчаване на експорта

Публикувано на 24.03.2014 06:11


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  организира информационна среща по проект
№ BG161PO003 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" в гр. Пловдив на 26 март 2014г. от 11.00 ч.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в:

  • международни специализирани изложби и панаири
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.

Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни.

Вход свободен.

Повече...

Работна среща за предстоящата кампания „Да изчистим България!“ ще се проведе в Областната администрация

Публикувано на 26.02.2014 14:07


Работна среща, във връзка с инициативата „Да изчистим България!“, ще се проведе на 27 февруари /четвъртък/, 2014 г., от 14.30 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. На нея ще присъстват мениджърът на инициативата Мария Лазарова и представители на общини, институции и организации, имащи отношения към предстоящата кампания.
В рамките на срещата ще се проведат дискусии по актуални теми, свързани с организирането на акции за почистване, проучване на замърсени зони и незаконни сметища и логистични дейности, свързани с реализацията на кампанията през тази година.

Повече...

Комисията по заетост ще съгласува държавния план-прием за следващата учебна година

Публикувано на 27.01.2014 12:24


Предложението на Регионалния инспекторат по образование-Хасково за държавния план-прием за учебната 2014/2015 г., ще бъде обсъдено и съгласувано на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
Заседанието ще се проведе на 28 януари, т.г. /вторник/, от 10.30 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.
Обсъждането и съгласуването на държавния план-прием е в съответствие с чл. 25, ал.4 от Закона за професионалното образование  и обучение и чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Повече...

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР ще се проведе в Хасково

Публикувано на 06.12.2013 11:17


Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, ще се проведе на 9 декември /понеделник/ 2013 г./, от 11.30  ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. То ще бъде председателствано от и.д. областен управител Кадир Исов. На заседанието са поканени Явор Гечев, зам.-министър на земеделието и храните и Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни. Те ще обсъдят с членовете на РСР на ЮЦР актуални проблеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони в Южен централен район.
Представител на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториалното устройство“ към Министерство на регионалното развитие, ще представи обобщените предложения от членовете на Регионалните съвети на 6-те района от ниво 2 относно промените в Закона за регионално развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
На заседанието представител на фонд ФЛАГ ще запознае присъстващите с възможности за предоставянe на финансиране на общините. Основната цел на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Представители на управляващите органи на оперативните програми ще запознаят членовете на РСР на ЮЦР с актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
На заседанието членовете на РСР на ЮЦР ще обсъдят и съгласуват Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2007-2013 г.

Повече...

Областната комисия по безопасност на движението ще заседава на 11 ноември

Публикувано на 08.11.2013 12:31


Областната комисия по безопасност на движението ще проведе заседание на 11 ноември /понеделник/, 2013 г., от 14 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. На него членовете на комисията ще изнесат доклади за извършените мероприятия, заложени в Плана за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на областта за периода 2012-2013 г.
Част от дневния ред на заседанието е и представяне на одит за пътна безопасност, част от инициативата „Застъпници за пътна безопасност“ на Сдружение „Отворена младеж“.

Повече...

Вицепремиерът Даниела Бобева ще се срещне в Хасково с представители на бизнеса

Публикувано на 31.10.2013 11:41


Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева ще се срещне в Хасково на 4 ноември, 2013 г. /понеделник/ от 14 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково с представители на местния бизнес на дискусионен форум под наслов „Подобряване на икономическата среда и мерки за намаляване на административните бариери през бизнеса“.
Организатори на форума са Областна администрация Хасково и Хасковската търговско-промишлена палата.

Повече...

Председателят на Одринската търговско-промишлена палата ще се срещне с областния управител

Публикувано на 29.10.2013 08:58


Делегация от Одринската търговско-промишлена палата, водена от председателя на палатата г-н Реджеп Зъпкънкурт, ще се срещне утре, 30 октомври, 2013 г. /сряда/ с и.д. областен управител на област Хасково г-н Кадир Исов. Срещата е от 10.30 ч. в малката зала на Областна администрация Хасково.

Повече...

Областният съвет за развитие ще заседава на 10 октомври

Публикувано на 08.10.2013 13:31


Областният съвет за развитие на област Хасково ще обсъди и съгласува Регионалните генерални планове на ВиК системите и съоръженията в областта. Това ще стане на заседание на съвета, което ще се проведе на 10 октомври, 2013 г., от 11 ч. в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково.

Повече...

Проект „Етнически толерантен работодател“ ще стартира пилотно в Хасково

Публикувано на 08.10.2013 13:29


Кръгла маса по проект „Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране“,  ще се проведе в Хасково на 9 октомври, т.г., от 15 ч. в зала на хотел „Родопи“. Форумът е организиран от Социална фондация „Инди-Рома 97“ и Областна администрация Хасково. В него ще участват и членовете на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Хасково.
В рамките на кръглата маса ще бъдат обсъждани конкретните механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст. Предвидено е в дискусиите да се включат представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност. За пръв път в България ще бъдат представени две актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата. Ще бъде презентиран и иновативния европейски модел, а именно марката „Етнически толерантен работодател“, който стартира пилотно в Хасково, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.
На форума ще се дискутира и въвеждането на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.
Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.

Повече...

РЦДО към УНСС открива учебната година, г-н Кадир Исов ще бъде гост на церемонията

Публикувано на 27.09.2013 13:39


И.д. областен управител на област Хасково Кадир Исов ще присъства на откриването на учебната 2013/2014 г. в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково, който е към УНСС. Официалната церемония ще се състои на 29.9.2013 г. в аулата на РЦДО, от 13 ч.
Г-н Кадир Исов също е възпитаник на УНСС, със специалност "Стопанско управление и администрация", и е магистър по специалността "Икономика".

Повече...

Кадир Исов ще бъде гост на ПГМЕТ-Хасково в първия учебен ден

Публикувано на 13.09.2013 10:36


И.д. областен управител на област Хасково Кадир Исов ще бъде гост на откриването на новата учебна 2013/2014 г. в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“-Хасково. Тържеството по случай първия учебен ден ще бъде на 16.9.2013 г., от 10 ч., в двора на училището.

Повече...

Съвместна пресконференция в Областна администрация Хасково по проблемите на пчеларството

Публикувано на 23.04.2013 14:20


На 24.04.2013г.(сряда) от 14.00 часа в Областна администрация Хасково съвместна пресконференция ще дадат заместник-областният управител Николай Нанев, председателят на Областния пчеларски съюз Тошо Тодоров, представители на „Растителна защита“ и областна дирекция „Земеделие“. Целта на пресконференцията е да се алармира обществеността и да се подобри координацията с кметовете по места заради драстичното намаляване на пчелната популация. Сред причините за този рязък спад се смятат употребата на някои видове пестициди, както и клетъчните телефони.
Пчелите са отговорни за опрашването на 75 на сто от растенията и без тях ще станем свидетели на рязко покачване на цените на хранителните продукти, прогнозират специалисти. Ако пчелната популация продължава да намалява с това темпо, земеделските производители ще трябва да вложат много средства в технологии за ръчно опрашване на културите, което от своя страна ще доведе до по-високи цени на храните за потребителите.
Популацията на пчели по света обаче е спаднала средно с 50% спрямо нивата от преди 25 години.

Повече...

Прессъобщение

Публикувано на 13.03.2013 08:55


Областна администрация Хасково организира работна среща на потенциални бенефициенти от българо-турския трансграничен регион във връзка с Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 г.
Основната цел на мероприятието е подпомагане на потенциалните кандидати от област Хасково и област Одрин в процеса на установяване на партньорства и идентифициране на проектни идеи за кандидатстване по отворената покана.
От област Одрин, Р Турция на срещата ще присъстват Зам. областен управител, директори на дирекции както и представители на асоциации и училища.
Срещата ще се проведе на 18.03.2013 г. от 10.00 ч. в зала „Марица“, ет. I на Областна администрация Хасково.
Форумът е отворен за представители на институции и организации от  трансграничния регион. Желаещите да участват в срещата е необходимо да потвърдят своето участие на тел. 038/60 80 21 – Желязко Колев, ст. експерт в отдел “РРДС“ при Областна администрация Хасково.

ДНЕВЕН РЕД НА РАБОТНАТА СРЕЩА

18 март 2013 г., 10.00 часа,  зала „Марица“ ет. I  
Областна администрация Хасково, пл. „Свобода“ № 5

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция ИПП 2007 - 2013
10:00 – 10:30    Регистрация
10:30 – 10:40

Откриване на срещата
Приветствие от г-жа Ирена Узунова – Областен управител на област Хасково и г-н Айхан Озкан – Зам. областен управител на област Одрин
10:40 – 11:10    Кратко представяне на възможностите за кандидатстване и новите моменти по Третата покана за набиране на проектни предложения
Г-н Иван Делчев – Ръководител на Съвместния технически секретариат по Програмата за ТГС България - Турция
11:10 – 11:30    Дискусия: въпроси и отговори
11:30 – 12:00    Представяне на участниците от двете страни на границата в транс-граничния регион    
12:00 - 13:00    Установяване на партньорства и идентифициране на съвместни проектни идеи

 

Списък на институциите и организациите от област Одрин,
заявили участие в срещата на 18.03.2013 г.

№    Институция/организация
1.    Областна администрация Одрин
2.    Областна дирекция „Бедствия и спешни случаи“
3.    Ромска асоциация Одрин
4.    Околия Мерич
5.    Околия Ипсала
6.    Регионална дирекция „Фондации“
7.    Офис на Мюфтийство - Одрин
8.    Специализирана Администрация Одрин
9.    Дирекция „Индустриална зона“
10.    Отдел Полиция
11.    Фондация „Социална помощ и солидарност“
12.    Областна Дирекция „Новини  и информация“
13.    Дирекция „Здравеопазване“
14.    Тракийски университет
15.    Асоциация „Консултативен център за жени“
16.    Областна дирекция „Култура и туризъм“
17.    Околия Узункюпрю
18.    Околия Кешан
19.    Областна дирекция „Образование“
20.    Околия Лалапаша
21.    Средно училище Плевне
22.    Областна дирекция „Храни, земеделие и животновъдство“
23.    Областна дирекция „Семейство и социални политики“
24.    Средно училище Истиклал

Повече...

ПРЕДСТОЯЩО В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

Публикувано на 31.01.2013 10:56


Областният управител Ирена Узунова и директорът на ОД „Земеделие“ Хасково Дора Ангелова ще връчат трудови договори на 25 млади специалисти  на  01.02.2013 година от 11.30 часа във фоайето на Областна администрация Хасково. Договорите са одобрени по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ и са за специалисти до 29 години с висше образование със специалности - агрономство, зооинженерство, икономика, инженерство.
Младите специалисти ще работят в Общинските служби по земеделие на 11-те общини на областта, както и в Областна дирекция „Земеделие“. Те ще бъдат обучени за работа със земеделските производители по регистрация, при кандидатстване по мерките за „Директни плащания 2013“, както и в обработване на статистическата информация в сектор земеделие за ЕВРОСТАТ. Към настоящия момент над 10 800 земеделски производители са в пряк контакт с областната дирекция и общинските служби по земеделие в Хасковска област.

Повече...

ПРЕДСТОЯЩО В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

Публикувано на 31.01.2013 07:04


На 01.02.2013 година от 11.00 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково ще се проведе работна среща на регионално ниво във връзка с инициативата  „Да изчистим България за един ден“. През тази година денят на голямото почистване ще бъде 20 април.
Ръководителят „Социални проекти“ в bTV Media Group г-жа Мария Лазарова и нейният екип ще оповестят данни от регионалните конференции на световната инициатива “Let’s do it world” за реализираните акции в 96 държави през миналата година и мястото на българските доброволци сред тях. На срещата ще бъдат обсъдени резултатите от инициативата  и ще се дискутират предизвикателствата и новите идеи за предстоящата кампания.

На 01.02.2013 година от 16.00 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково ще се състои работна среща по повод искането жители на населени места от община Димитровград за изграждане на връзка  /вход и изход/ на магистрала „Марица“ – ЛОТ1 в района на обект 28+414 между селата Ябълково и Крум.
На срещата ще присъстват народният представител Катя Чалъкова, областният управител Ирена Узунова, директорът на Областно пътно управление инж. Живко Боговски, кметове и кметски наместници на населените места от община Димитровград, по чието искане се организира работната среща.

Повече...

В Областна администрация Хасково ще се проведе обучение за провеждането на предстоящия национален референдум

Публикувано на 07.01.2013 12:31


На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България с въпрос: Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? Гражданите ще гласуват с „ДА” или „НЕ”.
Във връзка с предстоящото всенародна допитване, на 8 януари           /вторник/ от 11.30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково ще се проведе обучение на членовете на Районната избирателна комисия и техническите екипи на общините в областта, ангажирани с провеждане на референдума. Медиатори са членовете на Централната избирателна комисия Силва Дюкенджиева и Анна Манахова. Ще присъстват представители на ОД на МВР, ПБЗН, ГРАО.

Повече...

Обръщение на областния управител по повод Световния ден за възпоменание на жертвите при катастрофи

Публикувано на 16.11.2012 15:59


Уважаеми госпожи и господа,
По идея на Генералната асамблея на ООН всяка трета неделя от месец ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни катастрофи. На 18-ти ноември за поредна година почитаме паметта на хилядите хора, загинали по пътищата на страната, изказваме съболезнования на близките им и подкрепяме тези, които продължават да страдат.
Над 700 са пострадалите по пътищата на страната ни всеки месец, 55 от тях загиват. Мъже, жени, деца приключват своя жизнен път или биват осакатяване поради свои и чужди грешки. Пътнотранспортните произшествия с тежки последици не са природно бедствие, на което не можем да се противопоставим. Не са и цената, която трябва да плащаме за нашата мобилност. Те са в резултат на човешки грешки, които могат да бъдат предвиждани и преодолявани.
В много страни по света през последните години е постигнато рязко намаление на броя на жертвите от катастрофи, чрез приемане на ефективни мерки за противодействие. Добрите практики в една държава, регион или населено място трябва да бъдат адаптирани и прилагани.
Нека 18-ти ноември е ден на размисъл и равносметка. Да призовем водачите на превозни средства да ползват редовно предпазни колани и каски, да избират разумна скорост за движение, да избягват разговорите по мобилни телефони по време на шофиране, да не шофират под въздействието на алкохол или упойващи вещества. Да си напомняме непрекъснато, че най-важната цел на едно пътуване е успешното пристигане. Да призовем пешеходците, като участници в движението, към разум и отговорност. Нашето лично поведение да бъде малък, но решаващ пример за нашите деца. Толерантността и споделената отговорност са залог за намаляване на грешките и безсмислените нещастия по пътищата.
На 18-ти ноември да изкажем своята благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които се борят и спасяват живота на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.
Да отдадем нашата почит към жертвите при пътни злополуки и изкажем съболезнования на техните семейства, а всички ние да бъдем по-внимателни и толерантни един към друг, независимо дали стоим зад волана или на пешеходната пътека.
Нека всички институции, неправителствени организации и участници в движението с повече воля и упоритост да обединим усилия и да работим за нова култура в движението, по-безопасни пътища, по-добро и сигурно бъдеще!


ИРЕНА УЗУНОВА
Областен управител на област Хасково

Повече...

Председателят на БЧК и посланикът на САЩ на посещение в село Бисер

Публикувано на 21.05.2012 07:45


Г-н Христо Григоров и Н. Пр. Джеймс Уорлик ще проверят напредъка на строителните дейности

На 22.05.2012 г. /вторник/ г-н Христо Григоров, председател на Българския Червен кръст и Н. Пр. г-н Джеймс Уорлик – извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България, ще посетят село Бисер, област Хасково, за да проверят напредъка на работата по изграждането на първите къщи за пострадалите от наводненията, което започна на 26 април 2012 г. със средства от благотворителната кампания на БЧК. Те ще бъдат придружавани от г-жа Ирена Узунова, областен управител на Хасково, от изпълнителния директор на фирма „Балканстрой” АД, извършваща строителството и от екип на Областния съвет на БЧК Хасково.

В 11.30 ч. в читалището на селото ще се проведе среща с кмета и с жителите на Бисер и кратък брифинг за медиите.Повече...