Показване 1 - 20 от 40
#Заглавие
 
1КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
2КАНДИДАТИ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
3КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
4Конкурс за директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
5Конкурс за длъжността директор на дирекция АКРРДС
6Конкурс за длъжността директор на дирекция АКРРДС (Прекратен)
7КОНКУРС За длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
8ОБЯВЛЕНИЕ
9ОБЯВЛЕНИЕ
10ОБЯВЛЕНИЕ
11ОБЯВЛЕНИЕ
12ОБЯВЛЕНИЕ
13ОБЯВЛЕНИЕ
14ОБЯВЛЕНИЕ
15ОБЯВЛЕНИЕ
16ОБЯВЛЕНИЕ
17ОБЯВЛЕНИЕ
18ОБЯВЛЕНИЕ - Конкурс за длъжността - За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
19ОБЯВЛЕНИЕ - Конкурс За длъжността – Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
20ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС За длъжността „Младши експерт” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково