Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.


Уважаеми Дами и Господа,

Представяме на Вашето внимание проекта на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.

Срокът за изразяване на Вашите предложения, допълнения и подкрепа по изготвения проект е до 26.10.2021г.