Зам.-министър Мукаддес Налбант се срещна с областния управител в Хасково


Създаването на достъпна архитектурна среда в училищата в страната и частност училищата в област Хасково – това бе една от темите, които днес обсъдиха в Хасково заместник-министъра на образованието и науката Мукаддес Налбант  и и.д. областен управител Кадир Исов. На провелата се в Областна администрация среща присъстваха още началника на РИО на МОН Мариела Златева и зам. областния управител Иван Станчев. Г-жа Налбант бе в Хасково във връзка със съвещанието на директорите на помощни училища от цялата страна, което се провежда днес в областния център. В съвещанието участие взеха 49 ръководители.
След ден в ПУИ „Стефан Василев“ в Свиленград ще бъде пуснат в действие асансьор за деца с увреждания по Националната програма на МОН „Създаване на достъпна архитектурна среда 2013“.
Г-жа Налбант и областният управител разговаряха още за специалните образователни потребности на децата н трите помощни училища на територията на областта – в Хасково, Харманли и Свиленград. В момента в тези учебни заведения се учат 250 деца. Темите на разговор включваха още равния достъп до образование и високия стандарт на знания, който трябва да придобие всеки ученик без значение на статута на училището.
Зам.-министър Налбант подчерта, че в сферата на образованието имат място само най-добрите професионалисти. Един от тях е г-жа Мариела Златева, каза г-жа Налбант. Това мнение споделиха и г-н Исов и г-н Станчев, които уточниха, че с времето тя е доказала своя професионализъм.