Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Стефка Здравкова - Областен управител на Област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Митко Петров - заместник областен управител на Област Хасково
 2. Златка Добрева - старши експерт в Областна администрация
 3. ст. комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР - Хасково
 4. комисар Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН - Хасково
 5. Павел Несторов - Директор на ТД НС Хасково
 6. д-р Петя Радева - Директор на ЦСМП - Хасково
 7. майор Светослав Годинов - командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 8. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление - Хасково
 9. инж. Тодор Марков - Управител на "ВиК" ЕООД - Хасково
 10. Любомир Дайновски - Директор Д-я "Превантивни дейности", РИОСВ Хасково
 11. Венелин Асенов - Директор на ОД „Земеделие" Хасково
 12. инж. Георги Пеев - Управител на „Напоителни системи" ЕАД клон Хасково
 13. инж. Ели Василева – гл. експерт, Дирекция „Контрол“, БД ИБР – Пловдив
 14. Пенка Цакова - Началник на РО НЯСС-ЮЦБ
 15. Кмет на Община Хасково или оправомощен негов представител.
 16. Представител на Общински съвет Хасково
 17. Кмет на Община Димитровград или оправомощен негов представител
 18. Представител на Общински съвет Димитровград
 19. Кмет на Община Свиленград или оправомощен негов представител
 20. Представител на Общински съвет Свиленград
 21. Кмет на Община Харманли или оправомощен негов представител
 22. Представител на Общински съвет Харманли
 23. Кмет на Община Симеоновград или оправомощен негов представител
 24. Представител на Общински съвет Симеоновград
 25. Кмет на Община Любимец или оправомощен негов представител
 26. Представител на Общински съвет Любимец
 27. Кмет на Община Минерални бани или оправомощен негов представител
 28. Представител на Общински съвет Минерални бани
 29. Кмет на Община Стамболово или оправомощен негов представител
 30. Представител на Общински съвет Стамболово
 31. Кмет на Община Тополовград или оправомощен негов представител
 32. Представител на Общински съвет Тополовград
 33. Кмет на Община Ивайловград или оправомощен негов представител
 34. Представител на Общински съвет Ивайловград
 35. Кмет на Община Маджарово или оправомощен негов представител
 36. Представител на Общински съвет Маджарово

и представители на:

Областният съвет да осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета към Министерски съвет за територията на Област Хасково.