Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


Председател: Катя Панева - Областен управител на Област Хасково

Зам. председател: Заместник областен управител на Област Хасково

Секретар: Директор Дирекция

и членове:

 1. Грозданка Христова - главен юрисконсулт в Областна администрация Хасково

 2. Анжелина Янева - връзки с обществеността на Областна администрация Хасково

 3. Златка Добрева - старши експерт в Областна администрация Хасково

 4. Иван Стоянов - Окръжен прокурор

 5. Тошо Динков - Окръжен следствен отдел при ОП Хасково

 6. Венцислав Кирчев - ВНД Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково

 7. Павел Несторов - Директор на ТД НС – гр.Хасково

 8. Соня Димитрова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково

 9. Веселина Павлитова - Началник на РУО Хасково

 10. Атанас Запрянов - Директор на офис Хасково, ТД НАП Пловдив

 11. Янчо Янев - Хасковска търговско-промишлена палата

 12. Миглена Тянкова - Председател Окръжен съд Хасково

 13. Ива Байнова - Председател на Административен съд Хасково

 14. Христо Стефанов - Директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово

 15. Стефан Димитров - Председател на КРИБ - Хасково

 16. Калин Савов - Изп. директор на Асоциация "Прозрачност без граници" София

 17. Цанка Семерджиева - кореспондент на БНТ

 18. Николай Грудев - кореспондент на БТА

 19. Дора Атанасова - кореспондент на БНР

 20. Антоанета Станчева – Изпълнителен Директор Сдружение “Икар”.