Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


Председател: Стефка Здравкова - Областен управител на Област Хасково

Зам. председател: Митко Петров - Заместник областен управител на Област Хасково

Секретар: Златка Добрева -  старши експерт в Областна администрация Хасково

 

Членове:

 1. Грозданка Христова – главен юрисконсулт в Областна администрация Хасково
 2. Теодора Пешева – връзки с обществеността на Областна администрация Хасково
 3. Иван Стоянов – Окръжен прокурор
 4. Тошо Динков - Окръжен следствен отдел при ОП Хасково
 5. Ангел Цанков – Директор Областна Дирекция МВР - Хасково
 6. Павел Несторов – Директор ТД НС – гр.Хасково
 7. Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция Хасково
 8. Бойка Гашева – Директор на ТД Южна морска, Агенция „Митници“
 9.  Христина Боева - началник Регионално управление по образованието Хасково
 10. Атанас Запрянов – Директор на офис Хасково, ТД НАП Пловдив
 11. Янчо Янев – Хасковска търговско-промишлена палата
 12. Миглена Тянкова – Председател Окръжен съд Хасково
 13. Хайгухи Бодикян - Председател на АС-Хасково
 14. Деян Моллов – Директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово
 15. Стефан Димитров - Председател на КРИБ - Хасково
 16. Калин Савов - изп. директор на Асоциация "Прозрачност без граници" София
 17. Цанка Семерджиева - главен редактор на вестник "Хасковска Марица"
 18. Ваня Петкова – редактор в Телевизия ЕТВ Хасково
 19. Живка Тодорова – главен редактор в Дарик радио
 20. Николай Грудев – кореспондент на БТА - Хасково
 21. Димитър Иванов - кореспондент Нова телевизия ЕКИП Хасково
 22. Мария Георгиева - кореспондент БТВ Хасково
 23. Антоанета Станчева – Изпълнителен Директор Сдружение “Икар”.