Областен съвет за сигурност


Областен съвет за сигурност със следния поименен състав:

Председател: Инж. Минко Ангелов - Областен управител на област Хасково

Членове:

 1. Мартин Узунов - Заместник областен управител на област Хасково
 2. Марина Ташева – Директор дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Хасково
 3. Инж. Налян Гюджен - И.Д. Директор на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Хасково
 4. Старши комисар Атанас Ненков – Директор на Областна дирекция МВР Хасково
 5. Красимир Ванчев – Директор на Териториална дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ – Хасково
 6. Майор Петър Петков - Началник на Военно окръжие II степен - Хасково
 7. Комисар Николай Вълчев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково
 8. Д-р Петя Димитрова – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково;
 9. Делчо Кунчев - Главен експерт дирекция АПОФУС в Областна администрация Хасково
 10. Подполковник Светослав Годинов - Командир на военно формирование 52740 - Хасково
 11. Инж. Радостин Ламбрев – Директор на Областно пътно управление – Хасково;
 12. Инж. Божидар Желязков – Управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково;
 13. Д-р Станимира Тананова – Директор на Регионална здравна инспекция – Хасково
 14. Минка Мечеринкова - Директор на секретариата на областния съвет на Български червен кръст - Хасково
 15. Георги Димов – Координатор кризисен мениджмънт на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив;