Областен съвет за сигурност


Председател: Катя Панева - Областен управител на област Хасково

Секретар: Биляна Запрянова - ст. експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

 1. Заместник областен управител на Област Хасково
 2. Директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Хасково
 3. Катя Крушкова - Директор дирекция АКРРДС в Областна администрация Хасково
 4. Ст. комисар Венцислав Кирчев – ВНД Директор на ОД на МВР Хасково
 5. комисар Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН Хасково
 6. майор Светослав Годинов - Командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 7. майор Петър Петков - Началник на Военно окръжие II степен - Хасково
 8. Павел Несторов - Директор ТД НС Хасково
 9. инж. Радостин Ламбрев - Директор на ОПУ Хасково
 10. инж. Тодор Марков - Управител на „ВиК” ЕООД Хасково
 11. д-р Соня Димитрова - Директор на РЗИ Хасково
 12. Димитър Владимиров – ИД Директор на РД „Социално подпомагане“ Хасково
 13. Янко Дуков – Директор на Регионална служба по заетостта Хасково