Областен съвет за развитие на Област Хасково


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Дечев – Областен управител на област Хасково

 

СЕКРЕТАР: Желязко Колев – гл. експерт в Областна администрация Хасково

ЧЛЕНОВЕ:

1.Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

2.Таня Захариева – Представител на Общински съвет  – Хасково

Заместник: Митко Полихронов – Представител на Общински съвет  – Хасково

3. Иво Димов – Кмет на Община Димитровград

4.Вълчо Митрушев – Представител на Общински съвет – Димитровград

5.Мария Киркова – Кмет на Община Харманли

6.Красимир Панчев – Представител на Общински съвет – Харманли

7.Георги Манолов – Кмет на Община Свиленград

8.Христо Щерев – Представител на Общински съвет – Свиленград

Заместник: Атанаска Михайлова – Представител на Общински съвет – Свиленград

9.Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград

10.   Дарина Кисьова-Зафирова – Представител на общински съвет – Ивайловград

Заместник: Снежка Делииванова – Представител на общински съвет – Ивайловград

11.   Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград

12.   Васил Сяров – Представител на Общински съвет – Тополовград

13.   Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец

14.   Петя Христозова – Представител на Общински съвет – Любимец

Заместник: Петър Петров – Представител на Общински съвет – Любимец

15.   Милена Рангелова – Кмет на Община Симеоновград

16.   Светлана Стоева – Представител на Общински съвет – Симеоновград

Заместник: Даниела Деспова – Представител на Общински съвет – Симеоновград

17.   Мухлис Сербест – Кмет на Община Стамболово

18.   Маджид Мандаджъ – Представител на Общински съвет – Стамболово

19.   Милко Армутлиев – Кмет на Община Маджарово

20.   Ерджан Юсуф – Представител на Общински съвет – Маджарово

Заместник: Димитър Стоянов – Представител на Общински съвет – Маджарово

21.   Мюмюн Искендер – Кмет на Община Минерални бани

22.   Мехмед Лятиф – Представител на Общински съвет – Минерални бани

Заместник: Мюмюн Зекир – Представител на Общински съвет – Минерални бани

23.   Василка Иванова – Представител на РС на КНСБ – Хасково

24.   Марио Бисеров – Представител на СРС „Подкрепа” – Хасково

25.   Славейко Пънкин – Представител на Регионална стопанска камара – Хасково

26.  Янчо Янев – Представител на Хасковска търговско-промишлена палата

27.  Стефан Димитров – Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

28.  Здравко Милев – Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България

Протокол №1/2013 от заседание на Областния съвет за развитие на област Хасково, проведено на 05.07.2013г.