Областен съвет за развитие на Област Хасково


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Панева – Областен управител на област Хасково

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Марков – Зам. - областен управител на област Хасково

СЕКРЕТАР: Желязко Колев – гл. експерт в Областна администрация Хасково


ЧЛЕНОВЕ:

 1. Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково
 2. Таня Захариева – Представител на Общински съвет – Хасково
  Заместник: Николай Николов – Представител на Общински съвет – Хасково
  Заместник: Мюмюн Мюмюн – Представител на Общински съвет – Хасково

 3. Иво Димов – Кмет на Община Димитровград
 4. Кирчо Кирев – Представител на Общински съвет – Димитровград
  Заместник: Валентин Христов – Представител на Общински съвет – Димитровград

 5. Мария Киркова – Кмет на Община Харманли
 6. Мирослав Стойчев – Представител на Общински съвет – Харманли
 7. Анастас Карчев – Кмет на Община Свиленград
 8. Даниела Георгиева – Представител на Общински съвет – Свиленград
  Заместник: Анелия Георгиева – Представител на Общински съвет – Свиленград

 9. Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград
 10. Калин Митрев – Представител на Общински съвет – Ивайловград
  Заместник: Снежка Делииванова – Представител на Общински съвет – Ивайловград

 11. Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград
 12. Силвия Георгиева – Представител на Общински съвет – Тополовград
 13. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец
 14. Недялка Белчева – Представител на Общински съвет – Любимец
  Заместник: Димитрина Димитрова – Представител на Общински съвет – Любимец

 15. Милена Рангелова – Кмет на Община Симеоновград
 16. Светлана Стоева – Представител на Общински съвет – Симеоновград
  Заместник: Даниела Деспова – Представител на Общински съвет – Симеоновград

 17. Аднан Йълдъз – Кмет на Община Стамболово
 18. Ербил Халим – Представител на Общински съвет – Стамболово
  Заместник: Емине Юнуз – Представител на Общински съвет – Стамболово

 19. Ерджан Юсуф – Кмет на Община Маджарово
 20. Милен Иванов – Представител на Общински съвет – Маджарово
  Заместник: Кязим Салим – Представител на Общински съвет – Маджарово

 21. Мюмюн Искендер – Кмет на Община Минерални бани
 22. Мехмед Лятиф – Представител на Общински съвет – Минерални бани
  Заместник: Екрем Юзеир – Представител на Общински съвет – Минерални бани

 23. Веселин Тодоров – Представител на РС на КНСБ – Хасково
 24. Марио Бисеров – Представител на СРС „Подкрепа” – Хасково
 25. Славейко Пънкин – Представител на Регионална стопанска камара – Хасково
 26. Янчо Янев – Представител на Хасковска търговско-промишлена палата
 27. Стефан Димитров – Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Хасково
 28. Ангел Ганев – Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България – Хасково
 29. Димитър Янев – Представител на Съюз за стопанска инициатива – Хасково

 

Протокол 1/26.02.2021г. от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от областния съвет за развитие на област Хасково.