Областна комисия “Военни паметници”


Областна комисия "Военни паметници" със следния поимен състав:

Председател: инж. Минко Ангелов – Областен управител на област Хасково

Заместник председател: Мартин Узунов – Заместник областен управител на област Хасково

Секретар: Делчо Кунчев –Главен експерт дирекция АПОФУС в Областна администрация - Хасково

Членове:

 1. Марина Ташева – Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация - Хасково

 2. Мария Виденова – Главен юрисконсулт в Областна администрация - Хасково

 3. Радослав Симеонов – Главен експерт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната

 4. подп. Светослав Годинов – Командир на Военно формирование 52740 - Хасково

 5. Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионална инфраструктура на отбраната” - Хасково, Министерство на отбраната

 6. Надя Йорданова – Старши експерт, Военен клуб – Хасково

 7. д-р Веселина Узунова – Уредник в отдел „Най-нова история“, РИМ Хасково

 8. Румен Атанасов – Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, Община Хасково

 9. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград

 10. Антоанета Рамадан – Главен експерт „Културни и социални дейности“, община  Стамболово

 11. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград

 12. Петър Марков – Служител по сигурност на информацията и „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Свиленград

 13. Цвета Митонова – Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Ивайловград

 14. Силвия Колева – Старши експерт в отдел „Образование и социални дейности“, община Харманли

 15. Веселин Димитров – Завеждащ регистратура за КИ, община Симеоновград

 16. Таня Стоянова – Секретар на Община Маджарово

 17. Иван Райков – Служител по сигурност на информацията, главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Минерални бани

 18. Петър Петров – Старши специалист,  община Любимец

 19. Аврам Ниего – Председател на Областен съвет „Съюз на ветераните от войните в България”, Хасково

 20. Иван Иванов – Председател на „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“

 21. Ненка Желязкова – Председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"