Областна комисия “Военни паметници”


Председател: Стефка Здравкова – областен управител на област Хасково

 

Заместник председател: Митко Петров – зам. областен управител на Област Хасково

 

Секретар: Златка Добрева – старши експерт Областна администрация Хасково

 

Членове:

 1. Мария Виденова – старши юрисконсулт в Областна администрация Хасково.
 2. Кристина Алексоваексперт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната
 3. Радослав Колев - гл. експерт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната
 4. майор Светослав Годинов – командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 5. Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионални дейности” - Хасково, ДС на МО
 6. Надя Йорданова – гл. експерт Военен клуб – Хасково
 7. д-р Веселина Узунова – уредник в отдел „Най-нова история“, РИМ Хасково
 8. Румен Атанасов – главен експерт ОМП, Община Хасково
 9. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград
 10. Кязим Кязим – Началник канцелария при Общинска администрация  Стамболово
 11. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград
 12. Елена Димова - Маврева – Директор на Исторически музей – Свиленград
 13. Цвета Митонова – гл. експерт ОМП в Община Ивайловград
 14. Цонка Тончева – ст. експерт в отдел „Образование и социални дейности”, община Харманли
 15. Кольо Караиванов – специалист ОМП в община Симеоновград
 16. Таня Стоянова – секретар на Община Маджарово
 17. Иван Райков – главен специалист ОМП и ССИ, Община Минерални бани
 18. Петър Петров – ст. експерт в Община Любимец
 19. Аврам Ниего – Областен съвет “Съюз на ветераните от войните в България” Хасково
 20. Иван Иванов – Председател на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
 21. Ненка Желязкова – председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"