Областна комисия “Военни паметници”


Поименен състав на Областна комисия "Военни паметници", както следва:

Председател: Катя Панева – Областен управител на област Хасково

Заместник председател: Марина Ташева – директор на дирекция АПОФУС, областна администрация - Хасково

Секретар: Делчо Кунчев – Областна администрация - Хасково

Членове:

1.            Мария Виденова – старши юрисконсулт в Областна администрация - Хасково.

2.            Радослав Симеонов - гл. експерт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната

3.            подп. Светослав Годинов – командир на Военно формирование 52740 - Хасково

4.            Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионална инфраструктура на отбраната” - Хасково, Министерство на отбраната

5.            Надя Йорданова – старши експерт, Военен клуб – Хасково

6.            д-р Веселина Узунова – уредник в отдел „Най-нова история“, РИМ Хасково

7.            Румен Атанасов – главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, Община Хасково

8.            Николина Умурска – уредник в Исторически музей, гр. Димитровград

9.            Антоанета Рамадан – главен експерт „Културни и социални дейности“, община  Стамболово

10.          Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград

11.          Петър Марков – служител по сигурност на информацията и „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Свиленград

12.          Цвета Митонова – главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Ивайловград

13.          Цонка Тончева – ст. експерт в отдел „Образование и социални дейности”, община Харманли

14.          Веселин Димитров – завеждащ регистратура за КИ, община Симеоновград

15.          Таня Стоянова – секретар на Община Маджарово

16.          Иван Райков – служител по сигурност на информацията, главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Минерални бани

17.          Петър Петров – старши специалист,  община Любимец

18.          Аврам Ниего – Областен съвет „Съюз на ветераните от войните в България” Хасково

19.          Иван Иванов – Председател на „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“

20.          Ненка Желязкова – председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"