Областна комисия “Военни паметници”


Председател: Катя Панева– Областен управител на област Хасково

Заместник председател: Заместник областен управител на Област Хасково

Секретар: Златка Добрева – старши експерт Областна администрация Хасково

Членове:

 1. Мария Виденова – старши юрисконсулт в Областна администрация Хасково.
 2. Радослав Колев - гл. експерт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната
 3. подп. Светослав Годинов – командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 4. Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионални дейности” - Хасково, ДС на МО
 5. Надя Йорданова – гл. експерт Военен клуб – Хасково
 6. д-р Веселина Узунова – уредник в отдел „Най-нова история“, РИМ Хасково
 7. Румен Атанасов – главен експерт ОМП, Община Хасково
 8. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград
 9. Кязим Кязим – Началник канцелария при Общинска администрация  Стамболово
 10. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград
 11. Петър Марков – ССИ и ОМП, Община Свиленград
 12. Цвета Митонова – гл. експерт ОМП в Община Ивайловград
 13. Цонка Тончева – ст. експерт в отдел „Образование и социални дейности”, община Харманли
 14. Веселин Димитров – изпълнител дейност ОМП,Община Симеоновград
 15. Таня Стоянова – секретар на Община Маджарово
 16. Иван Райков – главен специалист ОМП и ССИ, Община Минерални бани
 17. Петър Петров – ст. експерт в Община Любимец
 18. Аврам Ниего – Областен съвет “Съюз на ветераните от войните в България” Хасково
 19. Иван Иванов – Председател на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
 20. Ненка Желязкова – председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"