Младежки информационно-консултативен център


2.Споразумение за партньорство по проект с № 41-00-263/23.09.2014 г. и Договор № 25-00-26/11.12.2014 г. с ММС, между Областна администрация Хасково и Сдружение "ИКАР", гр. Хасково.

Младежки информационно-консултантски център (МКИЦ ИКАР - Хасково) предоставя на младите хора от региона комплекс от достъпни, качествен

и и безплатни информационно-консултантски услуги. Повече информация за дейностите и услугите можете да намерите на www.mikc-ikar.org.

1.Споразумение за партньорство по проект с № РР-09-6-(2)/05.10.2012 г.,между Областна администрация Хасково и Сдружение "Икар", гр. Хасково.

Младежки информационно-консултативен център (МКИЦ) предоставя на младите хора от региона комплекс от достъпни, качествени и безплатни информационно-консултантски услуги. Повече информация за дейностите и услугите можете да намерите на www.mikc-ikar.org.