ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГНОЗА НА НИМХ ЗА ВЛОШАВАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА