Проведе се заседание на Комисията по заетост


Днес в областната администрация се проведе заседание на Комисията по заетост във връзка със стартиралата процедура по разработването на Регионална програма за заетост на област Хасково за 2024 г.

Прие се Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионалната програма и беше избирана комисия за разработване на програмата, която ще извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации. Предложенията трябва да постъпят до 2 седмици.

За Хасковска област са отпуснати 467 643 лв. от социалното министерство за наемане на безработни хора.

Програмите могат да осигуряват заетост и работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда.

Комисията ще изготви проект на Регионална програма за заетост на областта до 13 юни 2024 г. Това става въз основа на постъпилите предложения.