Годишен отчет на МВР


Областният управител на област Хасково г-жа Гинка Райчева присъства на заседанието относно годишния отчет на ОДМВР. Сред присъстващите бяха още заместник главния секретар главен комисар Димитър Кангалджиев, заместник министърът на МВР Христо Стефанов и директорът на ГД“ЖСОБТ“ главен комисар Димитър Андонов.

Заседанието се откри от директора на ОДМВР, старши комисар г-н Чавдар Георгиев.

Г-жа Райчева изказа поздравления, отправи своите благодарности за свършената работа на ОД на МВР и изказа задоволство за добрата координация на Областния съвет за сигурност към областният управител, в чиито състав е и старши комисар г-н Чавдар Георгиев.