Културен календар на Община Харманли 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

6 Януари
2012год.

Харманлийска река,под моста на Е-80.
Честване на Йордановден Богоявление.
/с местно значение/
Отдел “Образование и култура”, Архиерейско наместничество
0373/ 8 27-27; 8  27-30; 8 21-56
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
18 Януари
2012год.

Културен център – Харманли, Руски паметник
Отбелязване на 134 години от освобождението на Харманли.
/с местно значение/
Отдел “Образование и култура”, Исторически музей.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
21 Януари
2012год.

АГО на МБАЛ гр. Харманли
Ден на родилната помощ /Бабин ден/  с местно значение Отдел “Образование и култура” НЧ “Дружба”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
12  Февруари
2012год.

местността “Трифона”
Общоградско празнуване на Трифон Зарезан / с регионално и местно значение/ Отдел “Образование и култура”, съвместно с клуб “Възрожденец” и Архиерейското наместничество.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
19 Февруари
2012год.

Паметник на Васил Левски на пл.”Възраждане”, училища.
139 години от обесването на Васил Левски /чествания/ Отдел “Образование и култура”, съвместно с училищата.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
1 Март
2012год.

читалище “Дружба”
Ден на художествената самодейност /с местно значение/ Отдел “Образование и култура” НЧ “Дружба”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
1 Март
2012год.

Културен център – Харманли.
Посрещане на Баба Марта
/ с местно значение/
Отдел “Образование и култура”, съвместно с училищата.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
3 Март
2012год.

пл.“Възраждане”, Храм “Св. Атанасий”, Паметника на руските воини в Харманли.
Честване на Националния празник на РБългария / с национално значение/ Отдел “Образование и култура”.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
17 Март
2012год.

Конна база край р. Марица.
„С галопа на 6-ти кавалерийски полк”-
Конни състезания в чест на 105-та годишнина от формирането на 6-ти
Конен полк в Харманли
Отдел “Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта”
0373/ 8 27-27; 8 20-15 вътр. 115
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanl.bg

17 Април
2012год.

Ротондата пред Исторически музей.
Фолкфест „Тракийска шевица”.
/ с местно значение/
Отдел “Образование и култура”. Исторически музей.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
14  Април
2012год.

Общински пазар.
Представяне на Великденски обичаи./с местно значение/ Отдел “Образование и култура”, съвместно с училищата.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
30 Април  до 07 Май
2012год.

пл.”Възраждане”, Културен център, Исторически музей, читалище “Дружба”, църква “Св. Атанасий”, Стадион“Хеброс”, зала на ОбС-Харманли.
Честване на  2 май - Ден на Харманли. Отдел “Образование и култура”, отдел “Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта”. 0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 20-15 вътр. 115
Факс: 0373/ 8 25-25
E-meil: obshtina@harmanl.bg
9 Май
2012год.
Културен център.
Ден на Европа
/ с местно значение/
Отдел “Образование и култура”.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
16 Май
2012год.

Бул. “България”.
Международен ден на спорта.  Общоградски крос. / с местно значение/ Отдел “Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта”
0373/ 8 27-27; 8 20-15 вътр. 115
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanl.bg
23-24 Май
2012год.

Културен център, бул.
”България”, пл.
”Възраждане”.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
/ с национално значение/
Отдел “Образование и култура”, съвместно с училищата.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg

1 Юни
2012год.

пл.“Възраждане”
Международен ден на детето  / с местно значение/ Отдел “Образование и култура”, ЦРДМ.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
2 Юни
2012год.

Паметника на Хр. Ботев на пл.“Възраждане

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на РБългария
/с национално значение/
Отдел “Образование и култура”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
1 - 3 Юни
2012год.

НЧ „Дружба”.

Международен хоров фестивал „Хармония” – 2012. /с национално значение/
Отдел “Образование и  култура”, НЧ „Дружба”, Сдружение „Славей”.
0373/ 8 27-27; 8 27-30, 8 89-33
Факс:  0373/ 8 25-25
E- mail: obshtina@harmanli.bg
18 Юли
2012год.

Бюст – паметник на Левски
175 години от рождението на Васил Левски /с национално значение/ Отдел “Образование и култура”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
6 Септември
2012год.

пл. “Възраждане” Културен център
Честване 128 – та годишнина от Съединението на РБългария
/с национално значение/
Отдел “Образование и култура”. Исторически музей.
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
22 Септември
2012год.

Централен градски площад „Възраждане”.
Честване на 22 септември – Деня на Независимостта на България. / с национално значение/ Отдел “Образование и  култура”, НЧ „Дружба”, НЧ “Харманли”.
0373/ 8 27-27; 8 27-30, 8 89-33
Факс:  0373/ 8 25-25
E- mail: obshtina@harmanli.bg
26 Септември
2012год.
Културен център,НЧ „Дружба”.
Честване 100 годишнината от Балканската война Община Харманли, Министерство на културата, Съюз на българските писатели, ДСЖ – Харманли, Сдружение „Изворът на Белоногата”, НЧ „Дружба”, Инициативен комитет. 0373/ 8 27-27;  8 27-30
Факс:   0373/ 8 25-25
Е-mаil: obshtina@harmanli.bg
6 Октомври
2012год.

Община Харманли – сухо корито на р. Олудере
Танцов фестивал „Гергана”
По време на есенния панаир
“Карабаа” –  /с регионално значение/
Отдел “Образование и култура”, отдел “Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта”. 0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 20-15 вътр. 115
Факс: 0373/ 8 25-25
E-meil: obshtina@harmanl.bg
5 – 6 Октомври
2012год.

Културен център, заведение.
„Поетични струни”-Харманли Община Харманли, Инициативен комитет. 0373/ 8 27-27; 8 27-30
Факс:  0373/ 8 25-25
E- mаil: obshtina@harmanli.bg
1 -7
Октомври
2012год.

Сухо корито на река „Олудере”
„Карабаа”-традиционен есенен
панаир
Отдел “Образование и култура”,Отдел „Социална политика, здравеопазване , младежта и спорта
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail :    
obshtina@harmanli.bg

1 Ноември
2012год.

НЧ „Дружба”, Културен център
Ден на Народните будители
/ с национално значение/
Отдел “Образование и култура”, СОУ “Н. Рилски”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
19 Ноември
2012год.

Културен център.
Ден на християнското семейство.  Групово честване на златни сватби. / с местно значение/ Отдел “Образование и култура”, ДСЖ
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
24 Ноември
2012год.

Местността  “Казала
Празник на червеното вино
/ с местно значение/
Клуб “Възрожденец”,  Община Харманли, отдел “Образование и култура”  0373/ 8 27-27; 8 40-94
Факс:   0373/ 8 25-25
E- meil: obshtina@harmanli.bg
3 Декември
2012год.

Снек-бар „Турист”.
Международен ден на инвалида.
/ с местно значение/
Отдел “Социална политика, здравеопазване, младежта и спорта”
0373/ 8 27-27; 8 20-15 вътр. 115
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanl.bg
10 Декември
2012год.

Културен център

Световен ден на правата на човека. / с местно значение/
Отдел “Образование и култура”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg
23 – 31
Декември
2012год.

Културен център, НЧ”Дружба”, Исторически музей, пл. „Възраждане”.
Коледни и Новогодишни празници
/ с местно значение/
Отдел “Образование и култура”
0373/ 8 27-27; 8 27-30; 8 79-92
Факс: 0373/ 8 25-25
E-mail : obshtina@harmanli.bg