С първа копка започна ремонтът на пътя Полски градец - Тополовград - Устрем


По Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. започва рехабилитацията на 23,4 км от път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем. Проектът се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 19 млн. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ремонтът започна днес с първа копка и рязане на лента, като преди това бе извършен водосвет. Сред официалните лица на събитието бе Марина Ташева, директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Хасково, представители на местната власт, на фирмата-изпълнител и др.

Отсечката е важна пътна връзка за населените места в област Хасково с второкласния път ІІ-55 Главан - Пъстрогор и чрез него с АМ „Марица" и първокласния път І-5 Стара Загора - Хасково - Кърджали. Чрез пътя Главан - Пъстрогор третокласният участък осъществява достъпа до ж. п. гара Стара Загора и ж. п. гара Раднево. Трасето осигурява и алтернативна връзка чрез път ІІ-55 между ГКПП „Капитан Андреево" и АМ „Марица", път І-5 Стара Загора - Хасково - Кърджали и І-8 Хасково - Харманли - Свиленград.

Проектът предвижда основен ремонт и реконструкция на два участъка от пътя на територията на област Хасково. Първият е с дължина 19,020 км. Той започва от границата на областите Хасково и Стара Загора, между селата Полски Градец и Светлина (при км 4+500) и завършва в гр. Тополовград (при км 23+520). Втората отсечка е 4,390 км. Тя е от разклона за Манастира „Света Троица" (при км 35+060) до пресичането с път III-761 Княжево - Устрем - Радовец (при км 39+450). Трасето, което ще се обновява, преминава през две населени места – с. Светлина и гр. Тополовград.

Строително-монтажните работи включват възстановяване на настилката и пътното тяло в участъци с недостатъчна носимоспособност. Ще бъдат положени основни и изравнителни асфалтови пластове по цялата дължина на трасето. Ще се възстанови отводняването и банкетите. Предвиден е ремонт на два моста - при 9-ти км, построен през 1987 г., и над р. Голямата река при 16-ти км, изграден преди 85 години - през 1937 г. Досега двете съоръжения не са основно ремонтирани. Отсечката ще е с нови ограничителни системи, парапети, бордюри, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

С рехабилитацията на третокласния път ще се подобри достъпът до обекти на културното и природно наследство, като Тракийска крепост и култов комплекс „Палеокастро" край Тополовград. Обновената инфраструктура ще намали времето за пътуване между населените места в област Хасково, ще се подобри транспортно-експлоатационното състояние на пътя, ще се повиши безопасността и комфортът на пътуващите. Ще се осигури оптимална скорост на движение и намаляване на вредните емисии на парникови газове.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „ЛОТ 34 АБВ" с участници: „ВДХ" АД и „АБ" АД. Стойността на договора е 19 314 448.15 лв. с ДДС. Надзорът е възложен на „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА" ЕООД. Техният договор е за 307 800.00 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е от „Алве Консулт" ЕООД. Стойността на договора е 17 988.00 лв. с ДДС

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0034-C01 Лот 34 „Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково", е 19 691 715.70 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 4 349 808,15 лв. с ДДС. Националното финансиране е 767 613,21 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура", е 14 574 294.34 лв. с ДДС, поясняват от АПИ.

11.05.2022