Справка - напредък на НП ЕЕЖМС в област Хасково

към 27.03.2015

Област Хасково

Брой регистрирани сдружения на собствениците

Брой регистрирани заявления за интерес и финансова помощ

Брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ

Брой сключени договори между общината и СС

Брой блокове, допустими по Програмата в областта

Брой изпратени искания до ББР за сключване на тристранен договор

Брой подписани тристранни договори

% подписани договори за финансиране на СС от общия брой допустими за област Хасково

Община Хасково

63

29

13

13

256

10

9

3,52%

Община Димитровград

28

18

14

14

117

11

6

5,13%

Община Ивайловград

6

6

6

6

5

6

5

100%

Община Любимец

2

2

2

2

2

2

2

100%

Община Свиленград

11

6

4

4

13

4

1

7,69%

Община Симеоновград

11

8

8

5

9

5

5

55,56%

Община Харманли

11

5

5

5

28

3

0

0%

Община Маджарово

0

0

0

0

1

0

0

0%

Община Тополовград

0

0

0

0

6

0

0

0%

Община Стамболово

-

-

-

-

0

-

-

-

Община Минерални бани

-

-

-

-

0

-

-

-

Общо за областта

132

74

52

49

432

41

28

6,48%