Представителите на политическите партии, участвали в консултациите за РИК - Хасково, не постигнаха съгласие


Представителите на политическите партии, участвали в консултациите за РИК - Хасково, не постигнаха съгласие и така решението за състава на комисията ще е на ЦИК.

Консултациите бяха свикани и водени от областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова и се проведоха в зала „Марица“ на Областна администрация - Хасково.

Всички представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, направиха предложения за пълния състав на членове на РИК-Хасково, който съобразно решение на ЦИК №1966-НС от 28.01.2021 г. е за 15 души.

Коалиция „БСП за България“ поискаха секретарското място, същото място поискаха и „ДПС”. След като не се стигна до съгласие, областният управител обяви, че ще изпрати протокола от консултациите  и всички предоставени документи за назначаване на РИК-Хасково от ЦИК.

Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район до 50 дни преди изборния ден, тоест в срок до 12.02.2021 г. включително.