Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова инспектира ремонта по пътя Харманли – Маджарово


Областният управител провери на място извършването на превантивен ремонт на път III-808 от км 22+380 до км 33+871 от пътно кръстовище с път III-505 Върбово – Тънково  до с. Долни Главанак. Строително – монтажните дейности в близо 12-километровата отсечка продължават. Към момента се извършват изкопни работи, поставя се основа на пътя, премахват се стари и се изграждат нови тръбни водостоци. На места, където не достига габарит или пътя е под голям наклон се укрепва с габиони. Извършват се локални ремонти и рециклиране на пътния участък с машина. На този етап в отделни зони е положен първият 7-см пласт от асфалтовата настилка, като предстои да бъдат положени още два пласта по 4-см. По време на инспекцията екипи на фирмата изпълнител взеха мониторингова проба - ядка от асфалтовия пласт, с която се следи плътността и размера на положената настилка. Проверката показа точно 7-см положен асфалтов пласт.

По време на инспекцията д-р Здравкова разговаря с работниците и ги поздрави за интензивната и всеотдайна работа. Крайният срок за приключването на дейностите по пътя от пътно кръстовище Върбово – Тънково до с. Долни Главанак е средата на 2021 година. В този участък не е правен ремонт от 80-те години на миналия век.