Пожарът между селата Студена и Дервишка могила, община Свиленград, все още не е локализиран


Пожарът между селата Студена и Дервишка могила, община Свиленград, все още не е локализиран. Към момента няма опасност за хората от близките населени места. На място продължават да работят екипите на "Пожарна безопасност и защита на населението", както и служители на МВР, Държавно горско стопанство и доброволци. Противопожарният хеликоптер продължава да гаси в района. Поискана е тежкотоварна техника - два булдозера от МВР-Пловдив и МВР-Бургас. Поради поривите на вятъра обстановката остава сложна. Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова е на място и следи ситуацията. При необходимост може да бъде поискана допълнителна помощ.
Бъдете отговорни.