Заседание на областния оперативен щаб за борба с COVID 19 във връзка обединяването на групи и приема на деца в детските градини и яслите в областта


Днес се проведе второ заседание на областния оперативен щаб за борба с COVID 19 във връзка обединяването на групи и приема на деца в детските градини и яслите в областта. Заместник областният управител Митко Петров представи новите предложения за разглеждане от областния оперативен щаб. Заявления за обединяване на групи от 17 август са подали 5 общини – Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Тополовград.
Община Хасково е внесла предложение за сливането на 19 групи от 9 детски градини и прием на 12 деца в детски и яслени групи. Община Димитровград е подала искания от 7 детски градини за промяна на броя на децата, посещаващи групи в детски градини за месец август и приема на 19 деца в детски градини и яслени групи. Община Свиленград предлага обединяването на една детска група и приема на 6 нови деца. Община Ивайловград да бъдат приети 5 нови деца. Областният оперативен щаб разгледа исканията индивидуално и взе решение да разреши предвидените промени. Една детска градина от община Тополовград предлага приема на 3 деца и сливането на 4 групи в 3.