Пресконференция на областния оперативен щаб при бедствия се проведе днес в Хасково


Днес се проведе пресконференция на областния оперативен щаб при бедствия, на която присъства и Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев във връзка с резултатите от пробите, взети от краен потребител в единадесетте вододайни зони по поречието на р. Марица. Резултатите от пробите обяви директорът на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова, заявявайки, че няма отклонение по показател нитрити, амониеви йони и пестициди, а останалите показатели не отчитат стойности, различни от предходните години. В Злато поле, Райново и ГКПП „Капитан Андреево“ нитратите са минимално завишени, но подобни отклонения са откривани и през минали периоди. Водата в Симеоновград е забранена за пиене от 2007 година поради наличие на манган, който е установен и сега. Свиленград има завишение на манган и желязо, а в Българин – на флуориди. Д-р Димитрова обясни, че има вододайни зони, които не отговарят по показател микробиология и които се очаква да се изчистят след обработка на водата с хлор. Тя допълни, че от утре започва поетапно вземане на вода от краен потребител във всяко населено място, в което е била разрешена само за готвене и до края на седмицата се очаква да бъде разрешена и за пиене.
Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова направи ретроспекция на събитията след инцидента със загиналите 28 крави, пили вода от заустване по поречието на р. Марица край Димитровград. Тя припомни, че веднага след като институциите са били оповестени за ситуацията, се свикал Областният оперативен щаб при бедствия, който взе решение, с цел безопасност на обществото, водоподаването към всички населени места, черпещи вода по поречието на река Марица, да бъде спряно. Проби бяха взети от Басейнова дирекция Пловдив и от РИОСВ-Хасково още същата вечер. След като резултатите от взетите проби отчетоха добри показатели, водоподаването бе възстановено поетапно в различните населени места още на 29 юли, но само за битови нужди. В последствие от РЗИ-Хасково бяха взети проби от краен потребител в единадесетте вододайни зони, захранващи 48-те населени места по поречието на р. Марица, на които водата не бе разрешена за пиене.
Доц. Кунчев заяви, че в хасковска област са изследвани единадесет зони за водоснабдяване по 59 различни показателя и че се е установило, че инцидентът с умрелите животни, няма отражение върху питейната вода.
Директорът на Басейнова дирекция Пловдив Василка Чопкова представи резултатите от взетите проби на 27 юли. Оттам допълниха, че четири пъти годишно се изследва водата в участъка на река Марица след Димитровград, а сега проби са взети на сурова вода от помпените станции.
Водоподаването на населените места се пуска бавно и поетапно, за да не се предизвика авария, след като беше спряно, заяви управителят на ВиК-Хасково Тодор Марков. Той допълни, че към момента все още водата не е достигнала селата Дрипчево, Браница, Черепово, Овчарово и Изворово
От РИОСВ-Хасково обявиха, че ежегодно се прави мониторинг на отпадъчните води на торовия завод.