За последното денонощие на територията на област Хасково са взети две проби за наличие на коронавирусна инфекция


За последното денонощие на територията на област Хасково са взети две проби за наличие на коронавирусна инфекция от МБАЛ-Хасково. Една от пробите е положителна и една отрицателна. Положителната проба е на жена на 52 години от община Димитровград. Тя е настанена в Инфекциозно отделение с грипоподобни симптоми.
На 28 юли от РЗИ-Хасково бяха взети сто и четиринадесет проби за наличие на COVID 19. Сто и три от тях бяха взети от Дома за възрастни с психични разстройства - с. Радовeц - сто са отчели отрицателен резултат и три ще бъдат повторени. От останалите единадесет проби, четири контролни и седем на контактни лица, всички направени след изтичане на четиринадесет дневната карантина, положителни остават четирите контролните проби.
Към РЗИ-Хасково е постъпила информация за нов положителен случай на жена на 23 години от община Хасково. Жената е поставена под домашна карантина, а контактните ѝ лица са установени.
За последното денонощие на територията на областта са регистрирани общо два нови положителни случая на коронавирусна инфекция.