Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика заседание на Областния оперативен щаб за борба с COVID 19 във връзка с възстановяване на приема и обединяване на групи на децата в детските градини и яслите


Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова свика заседание на Областния оперативен щаб за борба с COVID 19 във връзка с възстановяване на приема и обединяване на групи на децата в детските градини и яслите. Заседанието днес бе свикано след получено писмо от Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев във връзка с организирането на дейностите в детските градини и детските ясли. На него присъстваха и представители на общините от областта.

 

Областният оперативен щаб взе решение Общинският кризисен щаб към всяка община обобщено да представя предложенията на директорите на детски градини за обединяване на групи и приема на деца в детски градини и ясли, включително и на новоприети деца, два пъти в месеца, след което да ги предоставя на Областния щаб за вземане на решение. Преди да се пристъпи към фактическото смесване на групите родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие.

 

От общините ще представят предвижданите промени в детските градини и ясли за месец август до края на месец юли, след което областният щаб ще ги разгледа  индивидуално. Приемът и обединяването на групи ще се извършва въз основа на оценка на риска, извършена от областния щаб и базирана от конкретната епидемична обстановка на територията на областта, общината и населеното място.