Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев прерязаха лентата на ремонтирания язовир ”Келанджика”, край село Димитровче


Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев прерязаха лентата на ремонтирания язовир ”Келанджика”, край село Димитровче. Oфициалната церемония „Откриване на обекта“ по проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. ”Келанджика““ се проведе днес на стената на язовир „Келанджика”, село Димитровче, общ. Свиленград.
Извършените дейности по проекта включват реконструкция и възстановяване на преливника; ремонт и реконструкция на Основен изпускател; Извършване на възстановителни дейности на Било стената; Изграждане на Контролно-Измервателна Система /КИС/; Почистване на участък 500м след язовирната стена, както и изграждане на ранно оповестителна система на язовира. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на обща стойност 1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. от Кохезионния фонд и 150 000,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. След изпълнението на строително-монтажните работи целият обект, заедно с прилежащите му съоръжения, е приведен към изискванията на действащата нормативна база.
„Област Хасково е областта с най-много язовири в страната. Приветствам работата на цялата община по проекта. Това е добрият пример, който показва волята и желанието на всички да се реализират дейности, свързани с превенция и управление на риска от наводнения на населените места“ - коментира д-р Здравкова.
Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев благодари на всички държавни институции, в това число и на областния управител за подкрепата, която указват за изпълнението на проекта. Арх. Карчев отчете проекта като изключително значим за опазване живота и безопасността на хората, както и защита от наводнения на стратегическите инфраструктурни обекти АМ ”Марица” и ГКПП „Капитан Андреево”.