За последното денонощие на територията на област Хасково са взети седем проби за наличие на коронавирусна инфекция


За последното денонощие на територията на област Хасково са взети седем проби за наличие на коронавирусна инфекция. Две от тях са на пациенти на МБАЛ Хасково, три - на пациенти на МБАЛ Свиленград и две - контролни проби взети от РЗИ Хасково. Всички проби са отчели отрицателен резултат. Отрицателни са и двете проби, взети от РЗИ Хасково на 15 юни, както и пробата на медицински персонал, взета от МБАЛ Хасково предния ден.