Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова посрещна новия директор на УНСС – Хасково


Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова посрещна новия директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково към Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Надя Миронова. На срещата в областна администрация днес бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество, целящо да предостави по-добра и мoтивираща среда за развитието на висшето образование в областта. Като домакин д-р Здравкова представи спецификите и предимствата на общините от област Хасково, както и възможностите за целенасочено обучение в сферата на университетското образование, съобразено с нуждите на региона.

Пред областния управител проф. Миронова представи новите проекти, които УНСС – Хасково ще развива на територията на областта. Предвидено е да се създадат интердисциплинарни курсове, възможностите за он-лайн обучение, както и провеждането на курсове по заявка. Професорът презентира пред д-р Здравкова новата он-лайн магистърска програма, която УНСС подготвя - „Управление на миграционните процеси“. Тя ще стартира през септември тази година и се разкрива със съдействието на Международната организация по миграция. Проф. Миронова допълни, че специалността би могла да представлява интерес за областта.