През последното денонощие на територията на област Хасково са взети седемдесет и две проби за наличие на коронавирусна инфекция


През последното денонощие на територията на област Хасково са взети седемдесет и две проби за наличие на коронавирусна инфекция.

Всички те са взети от РЗИ Хасково. Тридесет от пробите са на потребители в Дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения-Хасково. Двадесет и осем са на потребители на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2 - Хасково. Девет са на потребители от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Хасково и пет от пробите са взети от лица от община Хасково по преценка на епидемиолога. Пробите им се обработват.